NIF Zrt.

Vállalkozási szerződés az M4 Abony (Kelet)-Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével” kivitelezési munkáinak elvégzésére, a szükséges kiviteli tervek elkészítésével és engedélyek megszerzésével együtt (PST kód: A004.05.73)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az e-mail, vagy fax formában megküldött tájékoztatásokat kizárólag azon az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőnek küldi meg e-mail, vagy fax formában, akik a http://ceutender.hu/folyamatban-levo-eljarasaink/ internetes oldalon a jelen közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumai között feltöltött regisztrációs adatlapot teljes körűen kitöltik és cégszerű aláírással ellátva megküldik az Ajánlatkérő nevében eljáró CEU Tender Consulting Kft. részére (vagy az info@ceutender.eu címre, vagy a +36 17974168 fax számra).
„Tervezési szerződés az „M8 gyorsforgalmi út M7-Dunaújváros és Dunavecse-Kecskemét közötti szakaszán környezeti hatástanulmány és tanulmányterv készítése, továbbá engedélyezési és kiviteli terv készítése” tárgyában”
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az e-mail, vagy fax formában megküldött tájékoztatásokat kizárólag azon az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőnek küldi meg e-mail, vagy fax formában, akik a http://ceutender.hu/folyamatban-levo-eljarasaink/ internetes oldalon a jelen közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumai között feltöltött regisztrációs adatlapot teljes körűen kitöltik és cégszerű aláírással ellátva megküldik az Ajánlatkérő nevében eljáró CEU Tender Consulting Kft. részére (vagy az info@ceutender.eu címre, vagy a +36 17974168 fax számra).