NFP

„Vállalkozási szerződés az „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 12. (ÉMO 12)” című, KEHOP-2.2.2-15-2016-00122 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”
„Vállalkozási szerződés az „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 12. (ÉMO 12)” című, KEHOP-2.2.2-15-2016-00122 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”
„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.1-15-2016-00022 azonosítószámú, „Ivóvízminőség javító beruházás Monostorpályi területén” B rész elnevezésű projekt megvalósításához Monostorpályi község ivóvíztisztító telepének fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”
„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.1-15-2016-00022 azonosítószámú, „Ivóvízminőség javító beruházás Monostorpályi területén” A rész elnevezésű projekt megvalósításához Monostorpályi község ivóvíztisztító telepének fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”
Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Sopron térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00017 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az e-mail, vagy fax formában megküldött tájékoztatásokat kizárólag azon az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőnek küldi meg e-mail, vagy fax formában, akik a http://ceutender.hu/folyamatban-levo-eljarasaink/ internetes oldalon a jelen közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumai között feltöltött regisztrációs adatlapot teljes körűen kitöltik és cégszerű aláírással ellátva megküldik az Ajánlatkérő nevében eljáró CEU Tender Consulting Kft. részére (vagy az info@ceutender.eu címre, vagy a +36 17974168 fax számra).  
Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00013 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése
Vállalkozási szerződés a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00013 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az e-mail, vagy fax formában megküldött tájékoztatásokat kizárólag azon az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőnek küldi meg e-mail, vagy fax formában, akik a felhívás I.3. pontjában megadott internetes oldalon a jelen közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumai között (ajánlati dokumentáció V. fejezet nyilatkozatminták 28. sz. melléklet) feltöltött regisztrációs adatlapot teljes körűen kitöltötték és cégszerű aláírással ellátva megküldték az ajánlatkérő nevében eljáró elektronikus elérhetőségére (e-mail címére) vagy fax számára.